politieDe Amsterdamse taxibranche is de afgelopen twaalf maanden stevig gecontroleerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport en de gemeente Amsterdam. Daarbij zijn duizenden boetes uitgedeeld. De ILT deelde vierhonderd boetes uit bij taxi-controles op naleving van de WP2000. En dienst Stadstoezicht deelde in die periode maar liefst 1500 zogenaamde Mulder-boetes uit aan taxi’s, voor zaken als het overtreden van het stopverbod of parkeerverbod. Sinds de invoering van de TTO-wetgeving halverwege 2013 hebben 20 chauffeurs een boete van 1500 euro gekregen omdat ze niet bij een TTO waren aangesloten. Dat blijkt uit de Taximonitor van de gemeente Amsterdam. Ook blijkt dat het totale aantal TTO-taxi’s fors is toegenomen.
Van de in totaal 1560 door de ILT gecontroleerde TTO-voertuigen kregen er 300 een boete. Verder schreef de ILT nog 100 boetes uit aan niet-TTO-taxi’s. De gemeente heeft in de Taximonitor niet gespecificeerd voor welke de ILT boetes voor heeft uitgedeeld. Over het algemeen is dat voor overtreding van de WP2000, zoals op het gebied van rij- en rusttijden, Boordcomputer Taxi, taximeters, printbon, etc.

Taxistandplaatsen
Waren er in de eerste helft van 2013 nog 2677 taxichauffeurs die de Amsterdamse opstapmarkt mochten bedienen. Dat aantal is in de eerste helft van dit jaar gegroeid naar 3474. Zij mogen de in totaal 67 taxistandplaatsen bemannen, waar plaats is voor 360 taxivoertuigen.

Deze chauffeurs presteren nog lang niet altijd even goed, zo blijkt uit de handhavingscijfers. Het rapportcijfer van het altijd zeer kritische taxipanel is nog altijd een magere zes. Overigens geeft 90% van de Amsterdammers een voldoende rapportcijfer. Naast het hoge aantal boetes uitgedeeld door de ILT, zijn ook de mystery guests van de gemeente Amsterdam zeer kritisch.

Mystery guests
Van de ritten gemaakt door mystery guests in de tweede helft van 2014 was een schamele 28% in orde. Bij 66% werden kleine overtredingen geconstateerd en bij 5% ernstige. Kleine overtredingen zijn onder meer: het ontbreken van een printbon, het niet goed leesbaar zijn van de informatiekaart of het niet beschikbaar hebben van wisselgeld. Ernstige overtredingen zijn bijvoorbeeld ritweigering, door rood rijden of te hard rijden.

De gemeente heeft in de eerste helft van 2014 in totaal 49 Taxxxivergunningen ingetrokken. De meest voorkomende reden is omdat een chauffeur niet meer bij een TTO was aangesloten. Soms vanwege een sanctie, soms omdat de overeenkomst tussen de TTO en chauffeur om een andere reden is beëindigd. Ruim 10 chauffeurs hebben dusdanige zware overtredingen begaan, dat de gemeente hun Taxxxivergunning introk. Verder is één TTO-vergunning ingetrokken na een negatief Bibob-advies (TCM).

Omzet
De gemeente schat dat de totale omzet van de Amsterdamse taxibranche jaarlijks 150 miljoen euro bedraagt. Dat betekent ongeveer 43.000 euro omzet per chauffeur per jaar. Let wel, dat is omzet. Daar moeten alle kosten dus van betaald worden. Zoals die voor het taxivoertuig, brandstof, verzekeringen, Boordcomputer Taxi, taxivergunning, TTO-bijdrage, printer, taximeter-keuring, etc.

De Taximonitor Amsterdam eerste helft 2014 is aangeboden aan de gemeenteraad. Met handhaving, audits en mysteryguestonderzoeken wordt een steeds nauwkeuriger beeld verkregen van de verbeteringen sinds de TTO-invoering. “Het uitgangspunt hierbij is dat de Toegelaten Taxiorganisaties (de 12 TTO’s) zich steeds meer tot professionele organisaties ontwikkelen die zelf toezicht houden op de bij hun aangesloten chauffeurs”, meldt de gemeente.

Overtredingen
“De handhavingsacties (waaronder die met mystery guests) laten nog steeds een flink aantal overtredingen zien. Wel is te zien dat de TTO’s hier vaker adequaat op reageren, dat er steeds minder sprake is van ritweigering en dat klachten beter worden afgehandeld”, aldus de gemeente Amsterdam. Hoeveel boetes er aan snorders zijn uitgedeeld, is niet bekendgemaakt in de Taximonitor. De tientallen snorders van UberPop hebben overigens nog altijd géén boetes gekregen.